0


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας αποφάσισε, βάσει του Καταστατικού του, και ανακοινώνει τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του, στην έδρα του επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου αρ. 5 τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 κι ώρα 19:00, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

1] Εκλογή προέδρου και γραμματέως της Γενικής Συνελεύσεως
2] Απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα έτη 2016 – 2018
3] Έγκριση οικονομικού απολογισμού διαχειριστικής περιόδου 2016 – 2018, ανάγνωση εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγής αυτής καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη
4] Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου περιόδου 2018 – 2020.

Διευκρινίζεται πως δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητος έχουν μόνο τα ήδη εγγεγραμμένα στον σύλλογο μέλη, μπορούν δε να το κάνουν έως και το Σάββατο 14 Απριλίου 2018, επικοινωνώντας στο τηλέφωνο
6932 661907 [Φλώρα Αλυφαντή].

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η πρόεδρος
Φλώρα Ι. Αλυφαντή

Η γενική γραμματέας
Μαίρη Σ. Κουκούλη

Δημοσίευση σχολίου

 
Top