0

Επιστολή προς τον δήμαρχο, το προεδρείο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας απέστειλε η δημοτική παράταξη “Αίγινα Κίνηση Ευθύνης” δηλώνοντας ότι θα απέχει από την προγραμματισμένη για τις 18:00 ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.

Η επιστολή της δημοτικής παράταξης:

Μας εστάλη «πρόσκληση» να παρευρεθούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/10/2017 με θέμα την εκλογή νέου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η «πρόσκληση» αυτή υπογράφεται από τον Δημοτικό Σύμβουλο και Αντιδήμαρχο κ. Αντώνιο Μούρτζη. Μας εστάλη, επίσης, ως μοναδικό υποστηρικτικό δικαιολογητικό του συγκεκριμένου θέματος, επιστολή που απηύθυνε ο Δήμαρχος κ. Δ. Μούρτζης προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ν. Οικονόμου, με την οποία του γνωστοποιεί τη διαγραφή του από τη δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας.

Εκφράζουμε για μια ακόμη φορά την έντονη ανησυχία μας για το απογοητευτικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας όσων διαδραματίζονται εδώ και πολύ καιρό μεταξύ των μελών της πλειοψηφίας, με τις διενέξεις και τις αλληλοκατηγορίες. Η αδυναμία τακτοποίησης των εσωτερικών θεμάτων της πλειοψηφίας εξηγεί περίτρανα και σε μεγάλο βαθμό τις αδυναμίες που υπάρχουν στη διοίκηση του Δήμου.

Καθιστούμε σαφές, ότι δεν μας αφορά, ούτε σχολιάζουμε την ουσία της αντιπαράθεσης των δύο πλευρών, ούτε λαμβάνουμε θέση υπέρ της μιας ή της άλλης. Και προφανώς, δεν αμφισβητούμε το δικαίωμα μιας δημοτικής παράταξης να ρυθμίζει τα του οίκου της. Η ρύθμιση αυτή, όμως, επιβάλλεται να γίνει σύμφωνα με το νόμο και με όρους διαφάνειας και δημοκρατίας.

Ο νόμος 3852/2010 στο άρθρο 66 παρ. 5 προβλέπει ότι «είναι δυνατόν, με αιτιολογημένη απόφαση και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών της, να διαγραφεί σύμβουλος, ο οποίος είναι μέλος μιας δημοτικής παράταξης». Το μόνο αποδεικτικό έγγραφο που θα μπορούσε να τεκμηριώσει ότι τηρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, θα ήταν το Πρωτόκολλο από τη συνεδρίαση των μελών της δημοτικής παράταξης, στο οποίο θα αναφέρονταν με σαφήνεια οι λόγοι της διαγραφής και θα αποδεικνυόταν ενυπογράφως η πλειοψηφία των δύο τρίτων. Το Πρωτόκολλο αυτό, όμως, όχι μόνον λείπει από τα υποστηρικτικά δικαιολογητικά για τη λήψη της απόφασης, αλλά ο κ. Δ. Μούρτζης σε συνέντευξή του στο Aigina Portal στις 21/10/2017 έκανε την άστοχη δήλωση, ότι δεν πρόκειται να παρουσιασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο διότι αποτελεί «εσωπαραταξιακό έγγραφο».

Εν προκειμένω, το παραπάνω Πρωτόκολλο πράγματι αποτελεί «ενδοπαραταξιακό έγγραφο» και «όχι εκτελεστό έγγραφο» που μπορεί να προσβληθεί με ένδικο μέσο. Αυτό ακριβώς λέει και το Συμβούλιο της Επικρατείας (απόφαση αρ. 78/2015) και όχι ότι το έγγραφο αυτό δεν ανακοινώνεται, καθόσον ρητά απαιτείται σύμφωνα με το νόμο να επιδεικνύεται σε κάθε περίπτωση για τη νομιμότητα της συγκεκριμένης διαδικασίας. Ο κ. Δ. Μούρτζης, λοιπόν, με την άστοχη αυτή δήλωση του, είτε αγνοεί τη νόμιμη διαδικασία είτε τη γνωρίζει και την αποφεύγει.

Τέτοιες παραλείψεις και άστοχες δηλώσεις συνιστούν περιφρόνηση του Δημοτικού Συμβουλίου και παραβίαση του νόμου και των κανόνων διαφάνειας που πρέπει να διέπουν όλες τις διαδικασίες οι οποίες αφορούν εκλεγμένους αντιπροσώπους των πολιτών.

Εκτός από τα ανωτέρω, ο τρόπος που διαδικαστικά έχει επιλεγεί για την πρόσκληση και τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή νέου Προέδρου αυτού, δεν στηρίζεται στο νόμο και κατά συνέπεια οποιαδήποτε απόφαση θα είναι άκυρη.

Πιστεύουμε ότι τυχόν εκλογή Προέδρου με τις συγκεκριμένες συνθήκες, θα προκαλέσει περαιτέρω προβλήματα στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δήμου γενικότερα.

Για τους ανωτέρω λόγους, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης ΑΙΓΙΝΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ δεν θα παραστούμε στη συνεδρίαση της 24ης Οκτωβρίου 2017.
Καλούμε το προεδρείο να μεριμνήσει ώστε η επιστολή μας αυτή να αναγνωσθεί κατά την έναρξη της συγκεκριμένης συνεδρίασης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Νικόλαος Πτερούδης
Νεκτάριος Λεούσης
Νικόλαος Πούντος
Ιωάννης Πούντος
Σωκράτης Δούκας
Κυριάκος Τρίμης
Ιωάννης Παπαδόπουλος
Γεώργιος Τσατήρης

Δημοσίευση σχολίου

 
Top