0

Υπεγράφη από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Χρήστο Λαμπρίδη η απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης του έργου επισκευής ραμπών επιστρώσεων και χώρου αναμονής επιβατών στο κεντρικό λιμάνι της Αίγινας  (ΑΔΑ. 7ΖΑ64653ΠΩ-ΔΣΜ).
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 100.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Για την υλοποίηση του έργου προβλέπεται ανακατασκευή των τριών ακραίων κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) για τον καταβιβασμό του καταπέλτη των Ε/Γ- Ο/Γ που θα προσεγγίζουν τις εγκαταστάσεις του λιμένα της Αίγινας.
Οι νέες ράμπες θα διαμορφωθούν μετά από καθαίρεση των υφιστάμενων τμημάτων στο ελάχιστο απαιτούμενο πάχος, προκειμένου να μην διαταραχθούν τα ύφαλα τμήματα του έργου.

Δημοσίευση σχολίου

 
Top