0

Στις 18:45 σήμερα το απόγευμα συνεδριάζει στην αίθουσα του Μεριστού το Δημοτικό Συμβούλιο της Αίγινα προκειμένου να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Σύσταση, λειτουργία και ορισμός μελών Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


-Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Επισκευή και επέκταση υπάρχουσας κεραμοσκεπής, κατασκευή πέργκολας, επισκευή όψεων, μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας στον υπαίθριο χώρο στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό στη Χλόη Αίγινας», προϋπολογισμού 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.


-Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας στο Σ.Μ.Α Αίγινας», προϋπολογισμού 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης


Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2017. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος


-Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2017. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος


-Κατανομή επιχορήγησης για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων (Γ΄ Κατανομή 2017). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Οικονόμου Νικόλαος


-Λήψη απόφασης για την ένταξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας στο ισχύον επαγγελματικό τιμολόγιο τελών ύδρευσης. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες


-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διεξαγωγή της 48ης εθελοντικής αιμοδοσίας που θα πραγματοποιηθεί στις 06 Οκτωβρίου 2017. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


-Εξέταση αιτήσεως της υδρολήπτριας του Δήμου Γεωργίου Γεωργίας (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Λαδάς Παύλος) για διόρθωση χρεώσεώς της σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω λάθους  μέτρησης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος


-Εξέταση αιτήσεως της υδρολήπτριας του Δήμου Μπερέτσου Μαρίας για διόρθωση χρεώσεώς της σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω διαρροής. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος


-Εξέταση αιτήσεως του υδρολήπτη του Δήμου Μακρυνιώτη Γεώργιου για διόρθωση χρεώσεώς του σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω χαλασμένου υδρομέτρου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος


-Εξέταση αιτήσεως της υδρολήπτριας του Δήμου ΝΟΔΑΡΑ Παναγιώτας (ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΝΟΔΑΡΑΣ Ιωάννης) για διόρθωση χρεώσεώς του σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω απόκλισης υδρομέτρου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος


-Εξέταση αιτήσεως της υδρολήπτριας του Δήμου Ηλιοπούλου Ευαγγελίας (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Οικονομίδου Αικατερίνη) για διόρθωση χρεώσεώς της σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης.


-Εξέταση αιτήσεως της υδρολήπτριας του Δήμου Μακαρατζή Μάρθας (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Μακαρατζή Ευγενία) για διόρθωση χρεώσεώς της σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Δημοσίευση σχολίου

 
Top