0

Αναρτήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο πρόγραμμα "Διαύγεια" η απόφαση ανάκλησης του ορισμού του Κώστα Γεννίτσαρη ως αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής. 

Στην απόφαση που υπεγράφη από τον δήμαρχο Αίγινας Δημήτρη Μούρτζη στις 24 Αυγούστου, καταγράφονται και οι τρεις  -κατά τον δήμαρχο- λόγοι που γέννησαν την αναγκαιότητα παύσης του από τα καθήκοντα της αντιδημαρχίας. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ο δήμαρχος προχωρά στην πράξη ανάκλησης του ορισμού του κ. Γεννίτσαρη κατόπιν των εξής διαπιστώσεων: 

α) της μη επαρκούς ανταπόκρισης στα ανατεθέντα σ’ αυτόν καθήκοντα με αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών ελλείψεων στην οργάνωση και λειτουργία των υπ’ αυτού αναληφθέντων τμημάτων,
 
β) την επί μακρόν (άνω του μηνός) αδικαιολόγητη υπηρεσιακή του απουσία, χωρίς προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση του Δ.Σ ή αποστολή ενημερωτικού σημειώματος και δή κατά την θερινή περίοδο που η εντασσόμενη στα καθήκοντά του διαχείριση των απορριμμάτων βρίσκεται στο ύψιστο σημείο της δραστηριότητας και αναγκαιότητάς της, με συνέπεια την πρόκληση σοβαρών λειτουργικών και δημοτικοκοινωνικών βλαπτικών της εικόνας του Δήμου ζητημάτων και 

γ) της συχνά και χωρίς έρεισμα αντίθετης με τις αρχές και τις θέσεις της πλειοψηφικής δημοτικής παράταξης στάσης με συνέπεια την διατάραξη του κλίματος συνεργασίας, την πρόκληση συγχυτικών και στρεβλωτικών καταστάσεων στην δημοτική πολιτική αλλά και την δημιουργία προβλημάτων και καθυστερήσεων στην λειτουργία του Δήμου (λ.χ μη ψήφιση τεχνικού προγράμματος κ.α). 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Ανακαλούμε την αριθμ.46/2017 Απόφαση Δημάρχου που αφορά τον ορισμό του Δημοτικού συμβούλου κ.ΓΕΝΝΙΤΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως Αντιδημάρχου, με την αφαίρεση συνολικά των αρμοδιοτήτων του ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

πηγή φωτο: AeginaPortal

Δημοσίευση σχολίου

 
Top