0

Ανοιχτή επιστολή προς τη διοίκηση του δήμου Αίγινας απέστειλε χθες και στο Aegina' s Report ο κ. Νικήτας Παπαϊωάννου, ζητώντας τόσο από τον δήμαρχο της Αίγινας, όσο και από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας να διευκρινίσουν γιατί δεν έχει συγκληθεί -όπως προβλέπει ο κανονισμός- την προβλεπόμενη δημόσια συνεδρίαση απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.

Η επιστολή του κ. Παπαϊωάννου: 

Προς
Δημο Αιγινα

Κύριε Δήμαρχε

Σύμφωνα με το νόμο εντός του Ιουνίου, το δημοτικό συμβούλιο ήταν υποχρεωμένο να συνεδριάσει σε Ειδική Δημοσιά Συνεδρίαση, κατά την οποία γίνεται απολογισμός των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, για τη χρονιά που πέρασε. Γιατί δεν έγινε η συνεδρίαση ? Ούτε εντός του Ιουλίου θα γίνει, γιατί πάλι σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να ανακοινωθεί 15 ήμερες πριν την πραγματοποιηση της. Σήμερα έχουμε 12 Ιουλίου και να ανακοινωθεί αύριο -αν και δεν έχει αποφασιστεί κάτι τέτοιο- θα πηγαίναμε για τις 28 Ιουλίου.

Γιατί όλα αυτά κύριε δήμαρχε και κύριε πρόεδρε του δημοτικού συμβουλίου;
Δύσκολες οι συγκυρίες με σκουπίδια κλπ δεν λέω, άλλα δεν είναι λόγος αναβολής για να αποφύγετε την κριτική των πολιτών.

Παρακαλώ να αποφασίσετε άμεσα την δημόσια συνεδρίαση, που προβλέπει ο νόμος και να μας παρουσιάσετε τα πεπραγμένα σας

Νικήτας Παπαϊωάννου

ΥΠΕΣ/Γεν.Δ/νση Τοπικης Αθτυδιοικησης/16852/6 Απριλ. 2011
Άρθρο 13
Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε χρόνο σε ειδική δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006, όπου γίνεται απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σε ό,τι αφορά την διοίκηση του Δήμου, την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης και την εν γένει οικονομική κατάσταση του δήμου. Στην ίδια συνεδρίαση παρουσιάζεται από τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης η ετήσια έκθεσή του.
2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, με κάθε πρόσφορο τρόπο, με ευθύνη του Προέδρου. Σε αυτήν καλούνται οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς της πόλης.

Δημοσίευση σχολίου

 
Top