0

Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανοίγματος των οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη του έργου κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού που θα συνδέσει την Αίγινα με νερό ΕΥΔΑΠ!

Σύμφωνα με όσα είπε ο αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Παναγιώτης Χατζηπέρος στο Aegina' s Report ανάδοχος του έργου είναι η Κωνσταντινίδης ΑΕ με έκπτωση 32%.

Κατά άλλες ασφαλείς πληροφορίες η έκπτωση του αναδόχου ξεπερνά κατά πολύ τις εκπτώσεις των υπολοίπων συμμετεχόντων.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας δε θα μπορούσε παρά να μοιράσει χαμόγελα για την έκβαση του σημαντικότερου ίσως έργου στην ιστορία της Αίγινας.

Προσφορές κατατέθηκαν από τις εταιρείες ΑΚΤΩΡ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ, Χρ. Κωνσταντινίδης, Αρχικόν και Σ. Γκικάκης.

Ο υποθαλάσσιος αγωγός θα έχει συνολικά 14 χιλιόμετρα μήκος, θα ποντιστεί σε 95 μέτρα βάθος και θα τροφοδοτεί την Αίγινα με 25.000-30.000 κυβικά μέτρα ετησίως.

Ο αγωγός «ξεκινά από το καταληκτικό σηµείο του κατασκευασµένου αγωγού ύδρευσης στη Σαλαµίνα, στην περιοχή της Πέρανης, ο οποίος τροφοδοτείται από την EΥΔΑΠ και έχει σχεδιασθεί µε την προοπτική να µπορεί να τροφοδοτήσει και την Αίγινα. ∆ιασχίζει τη θαλάσσια περιοχή µεταξύ Αίγινας και Σαλαμίνας, µε χάραξη σχεδόν τεταμένη, παρακάμπτοντας προς ανατολάς τις βραχονησίδες Λαγούσες και καταλήγει στο λιμάνι του Λεοντίου, όπου συνδέεται µε τα έργα ύδρευσης της Αίγινας».

Σήμερα «η Αίγινα υδροδοτείται: α) µε την αγορά νερού της EΥΔAΠ και τη µεταφορά του µε υδροφόρα πλοία, από τον Ασπρόπυργο, είτε στο λιµάνι στο Λεόντι είτε στον κεντρικό λιµένα της Αίγινας, από όπου το νερό οδηγείται στη δεξαµενή της πόλης της Αίγινας µέσω αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών. Το νερό της ΕΥ∆ΑΠ καλύπτει περίπου το 65-70% των ετήσιων αναγκών της νήσου, β) Με την αγορά νερού από ιδιωτικές γεωτρήσεις διανοιγµένες επί της νήσου Αίγινας. Το νερό αυτό καλύπτει περίπου το 20-25% των ετήσιων αναγκών της νήσου, γ) Από νερό δηµοτικών γεωτρήσεων. Το νερό αυτό καλύπτει περίπου το 10% των ετήσιων αναγκών της νήσου.

Με βάση τα ίδια στοιχεία, «τα τελευταία χρόνια εισέρχονται στο δίκτυο της Αίγινας περίπου 2,4-2,5 εκατ. κυβικά µέτρα νερού ετησίως. Για τη µεταφορά τους δαπανώνται περίπου 4 εκατ. ευρώ ετησίως. Με τον τρόπο αυτόν η δαπάνη προµήθειας νερού διαµορφώνεται στα 2,5 έως 3 ευρώ ανά κυβικό µέτρο». Με την κατασκευή του αγωγού θα λυθεί το πρόβληµα υδροδότησης του νησιού «µε επάρκεια, υψηλή ποιότητα και σηµαντικά χαµηλότερο κόστος».

Η πρόταση για την κατασκευή του αγωγού χρονολογείται από τη δεκαετία του ’90. Το 2001 είχε πραγματοποιήσει η EYΔΑΠ και το υπουργείο Υποδομών (τότε ΥΠΕΧΩΔΕ) μια προμελέτη, η οποία επικαιροποιήθηκε το 2003. Στη συνέχεια υπήρξε πρόταση για υλοποίηση του έργου μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), η οποία δεν προχώρησε. Τελικά το 2013 εγκρίθηκε από το Υποδομών η υλοποίηση του έργου μέσω της Περιφέρειας Αττικής.


Δημοσίευση σχολίου

 
Top